${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เป็น Desktop ในเนื้อหาจะกล่าวถึงตั้งแต่การทำงานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ การติดตั้งอูบันตู (Ubuntu) การติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม การใช้งานโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นพื้นฐานต่างๆ เช่น VLC, OpenOffice เป็นต้น การใช้งานร่วมกับวินโดวส์ การปรับแต่งค่าต่าง ๆ เช่น การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ตลอดจนการใช้งานคำสั่งยูนิกส์พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ Ubuntu Linux มาใช้งานทดแทนการใช้งาน Microsoft Windows ในงานทั่วไปได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux ได้ด้วยตนเอง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับแต่งระบบเพื่อการใช้งานต่าง ๆ การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 1. Ubuntu Linux Desktop

เนื้อหาหลักสูตร

ครั้งที่ 1

 • ทำความรู้จักกับอูบันตูลีนุกซ์ (Ubuntu Linux) (30 นาที)
  • ความรู้เกี่ยวกับ Linux และ Ubuntu
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Open Source, Free Software และ Linux
  • ทำความรู้จักกับ Ubuntu Linux Distro
  • ความแตกต่างระหว่าง Ubuntu และ Windows
  • ความแตกต่างของ อูบันตู ใน distribution ต่าง ๆ
  • การทดลองใช้ Ubuntu ในโหมดLive CD
 • การติดตั้งอูบันตู (45 นาที)
  • ความต้องการฮาร์ดแวร์ของ Ubuntu
  • ระบบไฟล์ของ Linux
  • การติดตั้ง Ubuntu แบบ Graphic Mode จาก Live CD
  • การจัดการ Partition เพื่อติดตั้ง Ubuntu
  • ติดตั้ง Ubuntu และ Windows ในเครื่องเดียวกัน
  • การจัดการ Desktop (30 นาที)
  • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Desktop
  • การปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • การติดตั้งไดรเวอร์ (Driver) เพิ่มเติม ( 60 นาที)
  • ปัญหาที่อาจจะพบกับไดรเวอร์ของอุปกรณ์
  • การติดตั้ง wireless card driver
  • การติดตั้ง Printer แบบปกติ และแบบผ่านโปรแกรม CUPS (Common Unix Printing Service)
  • การติดตั้ง display driver

ครั้งที่ 2

 • การปรับแต่งที่สำคัญ (15 นาที)
  • การแก้ไขรหัสผ่าน
  • การตั้งค่าให้ระบบล็อกอินอัตโนมัติ (Auto Login)
  • การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต (30 นาที)
  • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางสายแลน
  • การใช้งาน Firefox Web Browser แทน Internet Explorer
  • การรับส่งอีเมล์ด้วย Mozzila Thunderbird แทน Microsoft Outlook
  • สนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย Pidgin แทน MSN, Yahoo และ ICQ
  • การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ( 30 นาที)
  • ติดตั้งโปรแกรมผ่านAdd-Remove Program
  • ติดตั้งโปรแกรมผ่าน Repository
  • ติดตั้งโปรแกรมผ่าน Package Installer จาก Debain File Package
 • การติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติม (15 นาที)
 • การเล่นไฟล์มีเดีย (30 นาที)
  • การติดตั้ง Codec Gstreamer (เตรียมไฟล์มีเดีย High Definition)
  • การติดตั้ง VLC Player โปรแกรมเล่นไฟล์ครอบจักรวาล
  • การเขียนแผ่น CD/DVD ด้วยโปรแกรม K3B

ครั้งที่ 3

 • รู้จักและติดตั้งโปรแกรม Wine (Wine is not emulator) (90 นาที)
  • แนะนำโปรแกรม Wine และ Wine-door
  • ติดตั้งโปรแกรม Wine และ Wine-door
  • ทดสอบใช้งานโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดว์ผ่านโปรแกรม Wine
  • เพิ่มโปรแกรมผ่าน wine-door
 • การติดตั้ง Internet Explorer บนอูบันตู (30 นาที)
 • การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอ่านไฟล์ .chm (windows help file) (30 นาที)
 • เกมส์บนอูบันตู (15 นาที)

ครั้งที่ 4

 • การใช้งาน OpenOffice.Org (120 นาที)
  • สร้างไฟล์เอกสารด้วย Writer
  • สร้างไฟล์สเปรตชีตด้วย Calc
  • สร้างไฟล์นำเสนอด้วย Impress
  • การใช้งาน OpenProject
 • การจัดการกับรูปภาพ (60 นาที)
  • ดูรูปภาพด้วยโปรแกรม gThumb
  • สร้างและแก้ไขรูปภาพด้วยโปรแกรม Gimpใช้แทน Photoshop
  • สร้างและแก้ไขรูปภาพแบบ Vector ด้วยโปรแกรม Inkscapeใช้แทน Illustrator
  • การออกแบบหน้าเว็บด้วยโปรแกรม Scribus ใช้แทน Page Maker

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซ.ริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา