Tera Cluster@ThaiGrid

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คลัสเตอร์คิท ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้น ที่ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ ทำให้สามารถนับได้ว่าคลัสเตอร์คิทเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรก นับเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของคนไทยว่าไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลก

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Thai Grid Cluster

ระบบ เทราคลัสเตอร์ (Tera Cluster) เป็นระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาด 800 core ที่มีความเร็วในการประมวลผลถึง 2.5 ล้านล้านคำสั่งต่อวินาที มีพื้นจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cluster File System (CFS) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Lustre ขนาด 5 เทราไบต์ ภายในคลัสเตอร์มีเครื่องส่วนหนึ่งจำนวน 32 โหนด ติดตั้งการ์ดเครือข่ายแบบ Infiniband ที่มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลขนาด 10 Gbps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลแบบขนานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการ ความเร็วสูงระบบเทราคลัสเตอร์นับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการ ประมวลผลสูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Thai Grid Cluster Architecture

ในปีเดียวกันทางศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ ได้ทำความร่วมมือกับทางไมโครซอฟต์ โดยได้เลือกให้คลัสเตอร์คิท เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบวินโดวส์คลัสเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ Windows Compute Cluster Server 2003 หรือ WCCS2003 ให้กับระบบเทราคลัสเตอร์ จำนวน 32 โหนด พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบวินโดวส์คลัสเตอร์ให้กับสมาชิกของศูนย์ไทยกริดแห่งชาติอีกด้วย