ผลงานของเรา

เราให้บริการตั้งแต่ระบบขนาดเล็กจนถึงระบบขนาดใหญ่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมงานเรามีมากมาย


Sila Cluster @ RU

ระบบศิลาคลัเสเตอร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 284 คอร์ มีความเร็วในการประมวลผลถึง 1 Teraflop หรือ 1 ล้านล้านคำสั่งต่อวินาที นับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในกลุ่มสถานศึกษาในประเทศไทย คลัสเตอร์คิทได้รับความไว้วางจากบริษัท ซันไมโครซิสเต็มซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบคลัสเตอร์ …

อ่านต่อ
RU

Eclipse Cluster @ BIOTEC

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology : BIOTEC) หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์วิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency : NSTDA) หรือ สวทช. …

อ่านต่อ
BIOTEC

Web Cluster @ VirginThailand

คุณเคยรู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้เว็บไซต์ที่ท่านเปิดเข้าเยี่ยมชมนั้น อาจจะไม่ได้ให้บริการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว หรือในอีกนัยหนึ่งคือมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหลายเครื่องคอย ให้บริการท่าน พอพูดถึงประเด็นนี้หลายท่านคงจะนึกถึงกูเกิล Search engine ยอดนิยม ถูกต้องแล้วครับ กูเกิลจัดเป็นรูปแบบของ “เว็บคลัสเตอร์” …

อ่านต่อ
VirginThailand

Tera Cluster @ ThaiGrid

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คลัสเตอร์คิท ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้น ที่ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ ทำให้สามารถนับได้ว่าคลัสเตอร์คิทเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรก นับเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของคนไทยว่าไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลก Thai Grid Cluster ระบบ เทราคลัสเตอร์ (Tera Cluster) …

อ่านต่อ
ThaiGrid

Digital Thailand @ GISTDA

โครงการดิจิตอลไทยแลนด์ เป็นโครงการที่ให้บริการข้อมูลภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ผ่านซอฟต์แวร์ NASA World Wind โดยเน้นข้อมูลที่ทันสมัย และมีรายละเอียดสูง รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนไทย โดยโปรแกรมสามารถแสดงขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด และอำเภอ ที่ตั้งอำเภอ เส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญอื่นๆ …

อ่านต่อ
GISTDA

HAII Cluster @ HAII

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) : Hydro and Agro informatics Institute หรือ สสนก เป็นหน่วยงานหลัก ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อสนองพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สสนก. เป็นศูนย์รวบรวม ประมวลผลข้อมูลความรู้ …

อ่านต่อ
HAII

เราให้บริการปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบมากมาย

ดูบริการของเรา