โปรโมชันสำหรับอาจารย์ จ่ายเพียงหลักสูตรละ 3,210.-

โปรโมชันสำหรับอาจารย์ จ่ายเพียงหลักสูตรละ 3,210.-

พิเศษ!! โปรโมชันอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร สำหรับอาจารย์จ่ายเพียงหลักสูตรละ 3,210 บาท เพียงท่านระบุโค้ดส่วนลด "UNI64" และทำตามเงื่อนไขด้านล่างนี้เท่านั้น คลิก!! เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดรับลงทะเบียน

เงื่อนไขส่วนลด

  1. โปรดแสดงหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาทางเมลตอบกลับ (ท่านจะได้รับอีเมลหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ) เช่นสำเนาบัตรประจำตัวอาจารย์ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย หรือลิงก์รายชื่ออาจารย์บนหน้าเว็บมหาวิทยาลัย
  2. ส่วนลดนี้จะมีผลต่อเมื่อท่านแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
  3. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นเรียนแทนได้
  4. ทางบริษัทฯ จะออกใบเสร็จ และใบกำกับภาษีให้เฉพาะในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  5. ส่วนลดนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า