เปิดหลักอบรมสูตรอบรม Rocks Cluster Administration เดือน ก.พ. 64

เปิดหลักอบรมสูตรอบรม Rocks Cluster Administration เดือน ก.พ. 64

Rocks ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับทำ HPC (High Performance Computing) โดยในหลักสูตร Rocks Cluster Administration ท่านจะได้เรียนรู้การสร้างระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ การปรับแต่งระบบ และการใช้งานเพื่อใช้ในงานประมวลสมรรถนะสูงทั้งในแบบ High Performance Computing และ High Throughput Computing ซึ่งเหมาะสำหรับงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และงานจำลองสถานการณ์

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

จำนวนผู้อบรม

จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด แผนที่

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท