เปิดอบรม Hadoop Bootcamp V.2 เดือน เม.ย 64

เปิดอบรม Hadoop Bootcamp V.2 เดือน เม.ย 64

โปรโมชันพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 รับส่วนลดทันที 10% เหลือเพียง 13,482 บาท จากราคาปกติ 14,980 บาท (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

จำนวนผู้อบรม

จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด แผนที่

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท