เปิดอบรมหลักสูตร Ceph Administration เดือน ก.พ. 64

เปิดอบรมหลักสูตร Ceph Administration เดือน ก.พ. 64

หากท่านกำลังมองหา Software Defined Storage ทางบริษัทฯ ขอแนะนำ CEPH ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการติดตั้งเป็น Backend สำหรับเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบ Block, Object และ Filesystem และมีขนาดของ community ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ที่สำคัญเป็น Open Source สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปติดตั้งและใช้งานได้ฟรี

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

จำนวนผู้อบรม

จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด แผนที่

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท