อบรมหลักสูตร Power BI เดือน เม.ย. 63

อบรมหลักสูตร Power BI เดือน เม.ย. 63

คลัสเตอร์คิทเปิดอบรมหลักสูตร Power BI อบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 7 - 8 เม.ย. 63 ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ คลิก สำหรับสมาชิกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) รับส่วนลดทันที 10%

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องการรู้จักหรือเริ่มใช้ Power BI, ผู้ที่ต้องการ Visualize ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ, ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล

Power BI คืออะไร

Power BI คือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและแสดงผล Visualize ออกมาเป็นกราฟต่าง ๆ ตาราง แผนที่ หรือจัดทำเป็น Dashboard ได้ สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลายประเภท เช่น MySQL, Oracle, CSV File, Hive บน Hadoop เป็นต้น สามารถแชร์ Visualization ต่าง ๆ ให้คนอื่นได้

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ฟังก์ชันการทำงานของ Power BI Desktop สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สามารถจัดเตรียมข้อมูลและแปลงข้อมูล (Data Transformation) สามารถสร้าง data model ด้วยตนเอง และสามารถทำรายงานแสดงผลข้อมูลเป็นภาพได้

วันเวลาสถานที่

สถานที่อบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ในวันที่ 07-08 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 12 ท่าน วิทยากร ดร.นันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข

เตรียมตัวยังไง

ผู้เข้าอบรมนำเครื่องโน๊ตบุ๊คส่วนตัว โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB พร้อมลงโปรแกรม Power BI Desktop (https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/)

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก เพื่อดูรายละเอียด
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

ราคา

7,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โปรโมชั่น

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท