เปิดอบรม Advanced Proxmox Cluster Management

เปิดอบรม Advanced Proxmox Cluster Management

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ร่วมกับสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส เปิดหลักสูตร Advanced Proxmox Cluster Management อบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ คลิก

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่สนใจ และเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบ Virtualization ที่เป็น Open Source และสามารถขยายระบบเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

Proxmox คืออะไร

Proxmox คือซอฟต์แวร์สำหรับจำลองระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ( Virtualization ) เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ซึ่งผู้ดูและบบสามารถบริหารผ่านทางหน้าเว็บอินเตอร์เฟส ด้วยความสามารถของ Proxmox VE ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการปรับใช้และจัดการระบบในแบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งานสูง (High Availability) และสามารถขยายระบบได้ในอนาคต

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนสามารถติดตั้งและใช้งานระบบเองได้ สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ สร้างและรัน VM บนระบบ สามารถปรับแต่งการใช้งานในรูปแบบคลัสเตอร์ ทำ Live Migration และขยายระบบในแบบ Hyper Converged Infrastructure

วันเวลาสถานที่

สถานที่อบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ในวันที่ 09-10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 2 ท่าน วิทยากร คุณเจษฎา มาลัยศิริรัตน์ และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

เตรียมตัวยังไง

ในวันอบรมให้ผู้เรียนเตรียม laptop ส่วนตัวมาด้วยนะครับโดยติดตั้งเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Firefox มาด้วยนะครับ

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก เพื่อดูรายละเอียด
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

ราคา

10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โปรโมชั่น

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท