เปิดอบรม Ceph Storage Administration

เปิดอบรม Ceph Storage Administration

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ร่วมกับสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส เปิดหลักสูตร Ceph Storage Administration อบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ คลิก

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

เหมาะกับผู้ที่ทำงานในฝั่งของผู้ดูแลระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจซอฟต์แวร์ Ceph Storage ผู้ที่มีพื้นฐาน Linux หรือ Unix มาก่อน หลักสูตรนี้เราอธิบายตั้งแต่สถาปัตยกรรมของระบบ อธิบายการทำงาน การติดตั้ง จนถึงการบริหารจัดการและใช้งานระบบ Ceph Storage ในรูปแบบต่าง ๆ คอร์สนี้เราลงมือปฏิบัติการบนเครื่อง Virtual Machine โดยจำลอง Cluster Storage ขึ้นมาเพื่อให้เสมือนจริง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ทำงานได้จริงครับ

Ceph Storage คืออะไร

Ceph Storage เป็น Software-Defined Storage เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่มีดิสก์หลาย ๆ ลูก มาเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายสร้างเป็นระบบไฟล์ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ File System, Object Storage และ Block device

วันเวลาสถานที่

สถานที่อบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ในวันที่ 07-08 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 12 ท่าน วิทยากร คุณเจษฎา มาลัยศิริรัตน์ และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

เตรียมตัวยังไง

ในวันอบรมให้ผู้เรียนเตรียม laptop ส่วนตัวมาด้วยนะครับโดยมีหน่วยความจำ (RAM) ไม่ต่ำกว่า 8GB และพื้นที่ (Hard Disk) ไม่ต่ำกว่า 50 GB และเพื่อความสะดวกในวันอบรมให้ผู้เรียนลงโปรแกรม Vritual Box (ติดตั้งใช้งานฟรี) ติดตั้งได้ทั้ง windows, linux และ mac ท่านสามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่ คู่มือ

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก เพื่อดูรายละเอียด
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

ราคา

7,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โปรโมชั่น

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท