เปิดอบรม Linux Administration

เปิดอบรม Linux Administration

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ร่วมกับสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส เปิดหลักสูตร Linux Administration อบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ คลิก

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่สนใจการทำงานในด้านของ System Administrator, System Engineer ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Linux มาก่อน คอร์สนี้เราเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน การติดตั้งลีนุกซ์ คำสั่งลีนุกซ์พื้นฐาน การจัดการผู้ใช้งาน การสำรองข้อมูล จนถึงเรื่องความปลอดภัยของระบบ เราเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ และสามารถทำงานได้จริงครับ

Linux คืออะไร

Linux เป็นระบบปฎิบัติการเช่นเดียวกับวินโดวส์ ดอส หรือยูนิกซ์ เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่พัฒนาขึ้นมาโดยเน้นการทำงานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก กระทั่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาการใช้งานในฝั่งของ Client

วันเวลาสถานที่

สถานที่อบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ในวันที่ 15-19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 12 ท่าน วิทยากร คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

เตรียมตัวยังไง

ในวันอบรมให้ผู้เรียนเตรียม laptop ส่วนตัวมาด้วยนะครับโดยมีหน่วยความจำ (RAM) ไม่ต่ำกว่า 4GB และพื้นที่ (Hard Disk) ไม่ต่ำกว่า 20 GB และเพื่อความสะดวกในวันอบรมให้ผู้เรียนลงโปรแกรม Vritual Box (ติดตั้งใช้งานฟรี) ติดตั้งได้ทั้ง windows, linux และ mac ท่านสามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่ คู่มือ

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก เพื่อดูรายละเอียด
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

ราคา

10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โปรโมชั่น

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท