โปรโมชันหลักสูตรด้าน HPC เดือน มี.ค. 63

โปรโมชันหลักสูตรด้าน HPC เดือน มี.ค. 63

ผู้ที่อบรมหลักสูตร Rocks Cluster Administration จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดอบรมหลักสูตร Lustre File System ทันที 3,000 บาท จากราคา 7,490 บาท เหลือเพียง 4,280 บาท คลิกลงทะเบียนด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

หลักสูตรวันที่อบรมลงทะเบียน
Rocks Cluster Administrationรุ่นวันที่ 10 - 11 มี.ค. 63ลงทะเบียน
Lustre File Systemรุ่นวันที่ 17 - 18 มี.ค. 63ลงทะเบียน

เงื่อนไขโปรโมชัน

  • รหัสส่วนลดจะส่งไปทางอีเมลของท่านเมื่อทำการลงทะเบียนหลักสูตร Rocks Cluster Adminstration
  • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
  • รหัสนี้จะมีผลเมื่อมีการชำระเงินหลักสูตร Rocks Cluster Administration ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563 แนบหลักฐานชำระเงินทางอีเมล accounting@clusterkit.co.th
  • รหัสส่วนลดนี้ใช้ได้กับหลักสูตร Lustre File System รุ่นวันที่ 17 - 18 มี.ค. 63 เท่านั้น

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียด
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

จำนวนผู้อบรม

จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด แผนที่

วิทยากร

คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท