เดือนกรกฎาคมนี้ คลัสเตอร์คิทเปิดอบรมหลักสูตร Proxmox และ CKAN

เดือนกรกฎาคมนี้ คลัสเตอร์คิทเปิดอบรมหลักสูตร Proxmox และ CKAN

คลัสเตอร์คิท เปิดหลักสูตรอบรมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 พิเศษสำหรับลูกค้าที่สมาชิกสมาคมศึกษาและพัฒนาโเพ่นซอร์ส รับส่วนลดทันที 10% คลิกลงทะเบียนด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

หลักสูตรวันที่อบรมลงทะเบียน
Advanced Proxmox Cluster Managementรุ่นที่วันที่ 14 - 15 ก.ค. 63ลงทะเบียน
CKAN Data Management Portalรุ่นที่วันที่ 16 - 17 ก.ค. 63ลงทะเบียน

โปรโมชั่น

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

  1. คลิก ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียด
  2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

จำนวนผู้อบรม

จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน (และเฉพาะหลักสูตร Advanced Proxmox Cluster Management จำกัดรุ่นละ 2 ท่าน)

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด แผนที่

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท