ตารางอบรมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

ตารางอบรมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในปี พ.ศ. 2563 โดยทางบริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ และปรับปรุงหลักสูตรเดิม

หลักสูตรวันที่อบรมลงทะเบียน
Hadoop Bootcamp V.2รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 19 ก.พ. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 01 - 03 เม.ย. 63
รุ่นที่ 3 วันที่ 08 - 10 มิ.ย. 63
ลงทะเบียน
Ceph Storage Administrationรุ่นที่ 27 วันที่ 26 - 27 มี.ค. 63
รุ่นที่ 28 วันที่ 28 - 29 พ.ค. 63
ลงทะเบียน
Advanced Proxmox Cluster Managementรุ่นที่ 5 วันที่ 20 - 21 ก.พ. 63
รุ่นที่ 6 วันที่ 30 - 31 มี.ค. 63
รุ่นที่ 7 วันที่ 18 - 19 พ.ค. 63
ลงทะเบียน
Power BIรุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 28 ม.ค. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 07 - 08 เม.ย. 63
ลงทะเบียน
Machine Learning with Apache Sparkรุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 ก.พ. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 12 มิ.ย. 63
ลงทะเบียน
Rocks Cluster Administrationรุ่นที่ 60 วันที่ 10 - 11 มี.ค. 63ลงทะเบียน
Lustre File Systemรุ่นที่ 55 วันที่ 17 - 18 มี.ค. 63ลงทะเบียน
PostgreSQL Administrationรุ่นที่ 15 วันที่ 15 - 16 มิ.ย. 63ลงทะเบียน
CKAN Data Management Portalรุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 พ.ค. 63ลงทะเบียน

โปรโมชั่น

  • ส่วนลด 10 % เมื่อชำระล่วงหน้า (Early Bird) 1 เดือน
  • ส่วนลด 10 % สำหรับสมาชิกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) และหากชำระค่าอบรมล่วงหน้า (Early Bird) 1 เดือนจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 10%
  • สำหรับลูกค้าที่มาอบรม 2 ท่าน พิเศษท่านที่ 2 ลดทันที 50% (โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชันอื่นได้ ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน 31 มกราคม 2563)
  • เมื่อท่านลงทะเบียนและชำระเงินหลักสูตร Rocks Cluster Administration รุ่นวันที่ 10 - 11 มี.ค. 63 จะได้รับส่วนลด 3,000 บาท สำหรับหลักสูตร Lustre File System รุ่นวันที่ 17 - 18 มี.ค. 63 (โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชันอื่นได้) ั

จำนวนผู้อบรม

จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน (เฉพาะหลักสูตร Advanced Proxmox Cluster Management จำกัดรุ่นละ 2 ท่าน และหลักสูตร Lustre File System จำกัดรุ่นละ 6 ท่าน)

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด แผนที่

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท