เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์

เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์

เนื่องด้วยสถานะการ์ณโควิด 19 ทางคลัสเตอร์คิทมีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ และความเสี่ยงในการเดินทางของผู้เรียน เพื่ออำนวยความสะดวกทางบริษัทฯ จึงปรับหลักสูตรที่เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นแบบออนไลน์ ท่านสามารถลงทะเบียน และดูรายละเอียดหลักสูตรได้ดังนี้

หลักสูตรวันที่อบรมดูรายละเอียด
PostgreSQL Administration IIวันที่ 22 - 24 ก.ย. 64ดูรายละเอียด
Machine Learning with Apache Sparkวันที่ 07 - 08 ต.ค. 64ดูรายละเอียด
Ceph Storage Administrationวันที่ 19 - 20 ต.ค. 64ดูรายละเอียด
Hadoop Bootcamp V.2วันที่ 27 - 29 ต.ค. 64
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 64
ดูรายละเอียด
CKAN Data Management Portalวันที่ 02 - 03 พ.ย. 64ดูรายละเอียด
OpenHPC Administrationวันที่ 15 - 16 พ.ย. 64ดูรายละเอียด
Lustre File Systemวันที่ 17 - 18 พ.ย. 64ดูรายละเอียด

โปรโมชั่น

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

รูปแบบการสอน

อบรมออนไลน์ผ่านซอฟต์แวร์ Zoom

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า