คลัสเตอร์คิทของดการอบรมในเดือน เม.ย. 63

คลัสเตอร์คิทของดการอบรมในเดือน เม.ย. 63

ประกาศของดการอบรมในเดือนเมษายน 2563 เพื่อความปลอดภัยของท่าน และลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากคลัสเตอร์คิท