หลักสูตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

หลักสูตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตร Linux Administration (Online) รายละเอียดดังนี้

หลักสูตรวันที่อบรมดูรายละเอียด
Linux Administrationวันที่ 20 - 23 ธ.ค. 64
วันที่ 11 - 14 ม.ค. 65
ดูรายละเอียด

โปรโมชั่น

  • ส่วนลด 10 % เมื่อชำระล่วงหน้า (Early Bird) 1 เดือน
  • ส่วนลดสำหรับอาจารย์เฉพาะหลักสูตรในปี 2564 ลดเหลือ หลักสูตรละ 3,210.- (คลิกเพื่อดูเงื่อนไข)

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

รูปแบบการสอน

อบรมออนไลน์ผ่านซอฟต์แวร์ Zoom

วิทยากร

นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า