การทำสำเนา vm ไปใช้เป็น VM template

ตามปกติในการสร้าง Virtual Machine นั้นจะมีการสร้าง Virtual Haddisk (vdi image สำหรับ virtualbox) ซึ่งถ้าต้องการทำ VM template เก็บไว้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาติดตั้ง OS บ่อย ก็จะสามารถทำได้ ดังนี้

  1. เปิด Virtualbox เลือก Virtual Machine ที่ต้องการทำเป็น template เก็บไว้ และกดไอคอน setting

  2. ไปที่ storage คลิกเลือก vdi ที่เลือกทำ template สังเกตที่ location ทางด้านขวา จะเป็น path ที่อยู่ของไฟล์ .vdi ที่เลือก

  3. ทำการ copy ไฟล์ .vdi จาก path ดังกล่าว เก็บไว้เป็นไฟล์ template

  4. เนื่องจากไฟล์ .vdi แต่ละตัวจะมีเลข uuid ที่ไม่ซ้ำกันอยู่ ดังนั้นถ้ามีเลขซ้ำกัน เช่น copy vm จากในเครื่องมาสร้างเป็น vm ตัวใหม่อีกตัวหนึ่ง ตัว Virtual box จะไม่ยอมให้ add vdi เข้าระบบ ในกรณีนี้ให้สั่งคำสั่ง vboxmanage internalcommands sethduuid < image.vdi>

    # vboxmanage internalcommands sethduuid image.vdi

เพื่อเปลี่ยนเลข UUID ให้ไม่ซ้ำกัน และใน virtualbox เวอร์ชั่นใหม่ สามารถเลือก clone vm ออกมาเป็นตัวใหม่ได้เลย โดยการคลิกขวาตัว VM ที่ต้องการ clone และเลือก clone ได้เลย แต่ตัวไฟล์ที่ clone มานั้นจะอยู่ใน home directory ของ user ที่สร้างนั้น ๆ ไม่สามารถกำหนดไว้ path อื่นได้

  1. ในการนำ template ไปสร้าง vm ตัวใหม่ ก็ให้สร้าง VM เหมือนปกติ แต่จังหวะสร้าง virtual harddisk ให้ browse เลือกไปที่ template ที่ copy มา ก็จะประหยัดเวลาในการติดตั้ง OS