การใช้สิทธิ์ root บน X-Window (graphic mode)

ในบางครั้งถ้าเราต้องการใช้สิทธิ์ root ในการทำงานบนระบบ X-Window เราสามารถใช้สิทธิ์ root ได้โดยการใช้การทำ sudo บน graphic mode สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เปิด terminal » พิมพ์ sudo nautilus

วิธีที่ 2 กด Alt+F2 จะปรากฏหน้าต่าง Run Application » พิมพ์ GKSU nautilus

เมื่อกด Enter จะได้หน้าต่างที่มีสิทธิ์ root (เหมือนการใช้ sudo แปลงสิทธิ์ ใน command line)