เซ็ตเวลาให้ตรงด้วย ntpdate

เนื่องจากเครื่องมีปัญหานิดหน่อย ทำให้เวลาในเครื่องผิดเพี้ยนไป ถ้าเครื่องเราต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ มีวิธีง่าย ๆ ในการเซ็ตเวลาให้ตรงกับมาตรฐาน ซึ่งวิธีนี้น่าจะใช้ได้กับ linux / Unix ส่วนใหญ่เหมือนกัน วิธีง่าย ๆ ที่จะตั้งเวลาให้ตรงมาตรฐาน เพียงเราเปิด terminal ขึ้นมา และสั่งคำสั่ง ntpdate < time server >

~$ sudo ntpdate time.navy.mi.th

เพียงเท่านี้ เราก็จะตั้งเวลาให้ตรงกับ time server ที่เราเลือกแล้ว ซึ่งเราสามารถเลือก server ที่เราจะตั้งเวลาให้ตรงกับ server นั้น ๆ ได้ แต่ถ้าจะตั้งเวลาในประเทศไทยนั้น ผมแนะนำ server ของ ทหารเรือ (time.navy.mi.th , time2.navy.mi.th , time3.navy.mi.th ) time server ชุดนี้ดูแลโดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดการและดูแลเกี่ยวกับเวลามาตรฐานประเทศไทย

เกร็ดข้อมูล - หน่วยหลักสำหรับนับเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำหนดให้ 1 วินาที เท่ากับ ความถี่ 9,192,631,770 รอบของปรมาณูธาตุซีเซียม 133 (Cesium 133)