แชร์เครื่องพิมพ์บน Ubuntu เพื่อทำให้ Windows สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้

ท่านสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu พร้อมทั้งแชร์เครื่องพิมพ์ให้กับระบบปฏิบัติการ Windows เข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ด้วย ซึ่งมีวิธีด้งนี้

เครื่อง Ubuntu ที่ต้องการแชร์เครื่องพิมพ์ (Print Server) ก่อนอื่นต้องนำเครื่องพิมพ์มาเชื่อมต่อกับเครื่องที่เป็น Ubuntu ก่อน แล้วติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตามขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เครื่อง Ubuntu

1.1 ไปที่เมนู System>Administration>Printing

1.2 คลิกปุ่ม New ระบบจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ

1.3 เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ พร้อมติดตั้งไดรเวอร์ # ติดตั้ง samba เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์ให้กับ Windows

2. อัปเดต package

# apt-get update

3. ติดตั้ง samba

# apt-get install samba smbfs

4. ปรับแต่งไฟล์ smb.conf

# nano /etc/samba/smb.conf

5. แก้ไขตามด้านล่าง

[printers]
comment = All Printers
browseable = yes
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = yes
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = yes

6. รีสตาร์ท samba

# /etc/init.d/samba reload
เครื่อง Windows XP (Client)
  1. ไปที่เมนู Start>Run
  2. พิมพ์ \IP address ของเครื่อง ubuntu ที่แชร์เครื่องพิมพ์เอาไว้ ตัวอย่าง \192.168.123.121 คลิกปุ่ม open
  3. ถ้าเชื่อมต่อได้ จะเห็นเครื่องพิมพ์ในเครื่อง ubuntu
  4. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ แล้วเลือก connect
  5. ติดตั้ง driver ของเครื่องพิมพ์นั้น
  6. ทดสอบการพิมพ์