เปลี่ยน subnet/netmask บน Rocks Cluster ที่จะใช้ในวง compute

ถ้าต้องการเปลี่ยนวง ip address ที่ใช้ เช่นวง compute นั้น เราสามารถเปลี่ยนค่าในฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง rocks set network ซึ่งมีการใช้งานดังนี้ ขั้นแรกสั่ง rocks list network เพื่อดูค่า network ปัจจุบัน ว่าชื่อ network อะไร มีค่าอะไรบ้าง

[root@test ~]# rocks list network NETWORK SUBNET NETMASK MTU DNSZONE SERVEDNS private: 172.16.0.0 255.255.0.0 1500 local True public: 192.168.123.0 255.255.255.0 1500 clusterkit.co.th False

จากนั้นสั่งคำสั่ง rocks set network subnet เพื่อเปลี่ยนค่าใน ฐานข้อมูล จากตัวอย่าง จะเปลี่ยนค่า network private

[root@test ~]# rocks set network subnet private 10.1.1.0

ทดลองสั่ง rocks list network จะเห็นค่า network ของ private เปลี่ยนไป

[root@test ~]# rocks list network private SUBNET NETMASK MTU DNSZONE SERVEDNS 10.1.1.0 255.255.0.0 1500 local True

เปลี่ยน subnet โดยใช้คำสั่ง rocks set network netmask เพื่อเปลี่ยน subnet

[root@test ~]# rocks set network netmask private 255.0.0.0

ทดลองสั่ง rocks list network จะเห็นค่า network ของ private เปลี่ยนไป

[root@test ~]# rocks list network private SUBNET NETMASK MTU DNSZONE SERVEDNS 10.1.1.0 255.0.0.0 1500 local True

เท่านี้ก็เปลี่ยน network private เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมไปแก้ไขค่า network card ของเครื่อง frontend ให้เป็นเบอร์ในวงเดียวกับ subnet ที่เซ็ตใหม่นะครับ เดี๋ยวจะใช้ไม่ได้