กู้ grub เมื่อ grub พัง

grub เป็น bootloader ทำหน้าที่เลือกบูท os ต่าง ๆ ที่เรา install อยู่ในเครื่อง ถ้าวันดีคืนดี grub พังขึ้นมาเราจะทำยังไง ?

ดังนั้นเรามา reinstall grub กัน

  1. Boot Linux จาก Live CD Distro ต่าง ๆ เช่น Ubuntu Live, Knoppix, Mepis, etc.

  2. เมื่อบูตแล้วให้เปิด terminal ขึ้นมา แล้วเปลี่ยนสิทธิ์ให้เป็น root (“su” for non-Ubuntu distro หรือ “sudo -i” for Ubuntu).

  3. พิมพ์ “grub” เพื่อเข้าโปรแกรม grub

    # grub
  4. จากนั้นใช้คำสั่ง “find /boot/grub/stage1” เพื่อค้นหา grub bootloader จาก harddisk จะเจอผลลัพธ์ประมาณว่า “(hd0,1)”

grub > find /boot/grub/stage1 grub > (hd0,3)
  1. พิมพ์ “root (hd0,3)” . grub > root (hd0,3)

  2. จากนั้นก็พิมพ์ “setup (hd0,3)” เพื่อ reinstall grub กลับเข้าไป grub > setup (hd0,3)

  3. ออกจาก grub โดยพิมพ์ “quit”

grub> quit
  1. Restart เครื่อง แล้วเอาแผ่น CD ออกด้วย เพียงเท่านี้เราก็จะได้ grub กลับมา