PlayOnLinux

หากท่านเคยใช้โปรแกรมช่วยติดตั้ง apps windows ผ่าน wine เช่น winedoor เราขอแนะนำ PlayOnLinux ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง apps ของ Windows บน Linux ซึ่งในโปรแกรมนั้นจะมีรายชื่อโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะติดตั้งได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่เป็นอย่างดี โดยเราสามารถติดตั้ง PlayOnLinux ได้โดยค้นหาใน Ubuntu Software Center ให้ติดตั้ง จะเป็นวิธีการติดตั้งที่ง่ายที่สุด เมื่อเข้าใช้โปรแกรม กดที่ปุ่ม Install โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างให้เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้ง ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ไว้อย่างดี เมื่อเลือกโปรแกรมแล้วไปคลิกปุ่ม Apply เราก็แค่คลิก Next ไปจนกว่าการติดตั้งโปรแกรมที่เลือกจะเสร็จสิ้น