Mirage Image Viewer

หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยใช้ Eye of GNOME เป็น default image viewer อยู่ ซึ่ง EOG นั้นก็เป็น default ของ ubuntu อยู่แล้ว แต่ feature พื้นฐานที่ต้องใช้บ่อย ๆ เช่น การ crop รูป , การย่อ-ขยายรูป หรือปรับสีรูปนั้น เป็นสิ่งที่ EOG ไม่สามารถทำได้ ซึ่ง EOG ทำได้แค่หมุนรูปและกลับรูปเท่านั้นเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่อึดอัดมากในการทำงานกับรูปภาพ ซึ่งต้องการย่อ-ขยายรูป หรือตัดรูป จะเปิด Gimp ขึ้นมาเพื่อแค่ตัด,ย่อขยายรูปก็เปลืองเวลา จึงเป็นที่มาของการตามหาโปรแกรมที่มาทำงานแทน EOG

โปรแกรม mirage ถือได้เป็น image viewer ที่ทำงานทดแทน EOG ได้เป็นอย่างดี ด้วยไฟล์ขนาดเล็กเพียงแค่ 143K , interface ที่ไม่ซับซ้อนคล้ายกับ EOG มีความสามารถพื้นฐานในการทำงานที่เหมือน ๆ กับ EOG แต่เพิ่มเติมความสามารถในการ crop , resize , saturation เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็น feature ที่ใช้บ่อย ๆ ในการทำงานกับรูปภาพ ทำให้ mirage เป็นโปรแกรมที่เล็กและเบาแต่มีประสิทธิภาพการใช้งานในระดับหนึ่ง

การติดตั้งเพียงแค่เครื่องของท่านต่อ internet และสั่งคำสั่ง

# sudo apt-get install mirage

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ image viewer ทำงานเบื้องต้นได้ซะที

โดยสรุปแล้ว mirage นี้เหมาะสมในการเป็น image viewer และใช้ทำงานกับรูปภาพเล็ก ๆ น้อย แก้ขัดได้ ซึ่งถ้าต้องการความสามารถที่มากกว่านี้ บน linux ผู้เขียนยังไม่เห็นโปรแกรมใดที่ความสามารถมากพอ ทางออกคือการนำโปรแกรมบน Windows มารันผ่าน WINE ซึ่งจะมาแนะนำในโอกาสต่อไป