การติดตั้ง PDF Printer for Ubuntu

การทำไฟล์ PDF บน Ubuntu นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ เปรียบได้กับการ print เอกสารธรรมดา ๆ ถ้าอยากรู้วิธีทำ ตามมาเลยครับ

PDF file เป็นไฟล์ที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการส่งเป็นเอกสารเพื่ออ่านและพิมพ์ เนื่องจากรูปแบบที่จัดไว้จะไม่เพี้ยน เปิดไฟล์ที่ใหนก็จะเห็นเหมือนกัน ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะทำไฟล์ pdf จากโปรแกรมต่าง ๆ บน Ubuntu นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ เปรียบเทียบไปก็เหมือนกับการ print ออกมาจาก printer แต่แทนที่เราจะพิมพ์ลงกระดาษ เราก็พิมพ์เป็น pdf file แทน

ขั้นแรก install cups-pdf from repository โดย สั่ง

~$ sudo apt-get install cups-pdf

จากนั้นไปที่ System -> Administration -> Printing กด new printer เลือก Print into PDF File

PDF Printer (Virtual Printer) คลิก Forward

Manufacturer -> Generic

Model -> postscript color

Driver -> Standard

คลิก Forward

ตั้งชื่อ Name -> PDF_Printer (ตั้งเป็นอะไรก็ได้แต่ชื่อไม่ให้มีช่องว่าง)

Apply เสร็จ

เวลาสั่ง print งาน จาก PDF Printer ไฟล์ pdf ที่ได้จะอยู่ที่ home directory/pdf/