วิธีแก้ไข grup error : no such disk. บน Rocks 5.3

เมื่อท่านเปิดเครื่อง Frontend ขึ้นมา แล้ว เจอ ข้อความแจ้งว่า
Grup loading…
Error : no such disk
grub resecue>

เมื่อท่านเปิดเครื่อง Frontend ขึ้นมา แล้ว เจอ ข้อความแจ้งว่า
Grup loading…
Error : no such disk
grub resecue>

ให้ท่านแก้ไขด้วยวิธีดังนี้

 1. restart เครื่อง Frontend
 2. ใส่แผ่น Rocks 5.3 เพื่อบูทจากแผ่น
 3. พิมพ์คำสั่ง build rescue บนหน้าสกรีน เพื่อเข้าสู่โหมด rescue
 4. กดปุ่ม continue
 5. กดปุ่ม OK
 6. พิมพ์คำสั่ง # chroot /mnt/sysimage แล้วกดปุ่ม enter
 7. พิมพ์คำสั่ง # grub แล้วกดปุ่ม enter
 8. พิมพ์คำสั่ง # root (hd0,0) แล้วกดปุ่ม enter
 9. พิมพ์คำสั่ง # setup (hd0) แล้วกดปุ่ม enter
 10. พิมพ์คำสั่ง # quit แล้วกดปุ่ม enter
 11. restart เครื่องอีกครั้ง เป็นอันเสร็จ