Big Data With Hadoop

นิยามของคำว่า Big Data คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาลมากจนซอฟต์แวร์นั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทันในเวลาที่ต้องการแล้ว แม้จะปรับแต่งซอฟต์แวร์หรือเพิ่มฮาร์ดแวร์จนไม่สามารถขยายได้อีกแล้ว จึงต้องหาวิธีการใหม่ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลนั้นให้ทันตามเวลาที่ต้องการ

ข้อมูลที่เก็บที่จะเรียกว่าเป็น Big Data ต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้

 1. Volume - ข้อมูลมีขนาดใหญ่และมีการเติบโตของข้อมูลที่รวดเร็ว
 2. Velocity - ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลจาก Social Media หรือข้อมูลจาก Sensor ต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามา transaction log การใช้งานต่าง ๆ
 3. Variety - ข้อมูลมีความหลายหลายทั้งข้อมูลที่เป็น Structure และ Unstructure เช่น ข้อมูล json, csv file, database รูปภาพ เป็นต้น
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
รูปภาพจาก btrgroup

What is Hadoop ?

Hadoop เป็นซอฟต์แวร์ ตัวหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการทำ Big Data เนื่องจาก Hadoop นั้นเป็น Open Source Technology สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ และมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถมาเชื่อมต่อกับ Hadoop เพื่อใช้งานได้ เช่น Pig, Hive, Hbase เป็นต้น โดยใช้ Hardware PC หรือ Server ทั่วไปมาสร้างเป็น Hadoop Cluster ได้

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Hadoop Logo

จุดกำเนิดของ Hadoop

ในปี 2003-2004 กูเกิลได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการเรื่อง The google File System และ MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters ซี่งเป็นบทความวิธีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และ วิธีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการใช้การประมวลผลแบบขนานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องช่วยกันประมวลผล ในตอนนั้น คุณ Douglass Read Cutting (Doug Cutting) ซึ่งในขณะนั้นเป็นพนักงานของ Yahoo มีความสนใจในงานตีพิมพ์นี้ จึงได้ทำการสร้างซอฟต์แวร์ที่อิงกับคอนเซปต์ของบทความดังกล่าว ซึ่งได้ตั้งชื่อซอฟต์แวร์ที่่สร้างขึ้นว่า Hadoop โดยชื่อ Hadoop มาจากชื่อตุ๊กตาช้างของลูกชาย และเผยแพร่ซอฟต์แวร์ Hadoop ออกมาในรูปแบบ Open Source

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Hadoop Timeline

ส่วนประกอบของ Hadoop

ถ้าพูดถึง Hadoop นั้น ในตัวของ Hadoop เองจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

 1. Hadoop Distrubuted File System(HDFS) - จะเป็นส่วนเก็บข้อมูลของระบบ Hadoop โดยมีเครื่องมือจัดการไฟล์แบบกระจายที่ชื่อ HDFS (Hadoop Distribute File System) คอยช่วยจัดการให้ โดย User จะเห็นพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์เป็นพื้นที่เดียวกัน โดยใช้หลักการในการจับเก็บไฟล์โดยการหั่นไฟล์ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และกระจายไปจัดเก็บในหลาย ๆ เครื่อง พร้อมทำ replication ข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่มีเครื่องในคลัสเตอร์ตาย ข้อมูลจะยังมีสำเนาอยู่ในเครื่องอื่น ๆ
 2. Map-Reduce - จะป็นส่วนในการประมวลผลข้อมูลที่เก็บอยู่บน HDFS
 3. Yarn (yet another resource negotiator) - เป็นเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาใน Hadoop Version 2 โดยเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่จะเข้ามาใช้งาน Hadoop
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
รูปภาพจาก cloudfront
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
รูปภาพจาก hortonworks

Hadoop Distribution

เป็นการนำ Aapache Hadoop มารวบรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่แวดล้อม Hadoop ซึ่งแต่ละค่ายก็จะรวบรวม Tool ต่าง ๆ กัน และมีตัวช่วยติดตั้งระบบ Hadoop เพื่อให้ติดตั้งง่ายขึ้น และสามารถ Monitoring ผ่านซอฟต์แวร์ พร้อมขาย Support/Subscription หากองค์การต้องการได้ด้วย

Hadoop Distribution ที่นิยมในปัจจุบัน

 1. Cloudera
 2. Hortonworks
 3. MapR
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
รูปภาพจาก edureka

ณ. ปัจจุบัน Cloudera และ Hortonworks ได้ประกาศควบรวมกิจการกันเรียบร้อยแล้ว โดยทั้งสองบริษัทจะรวมอยู่ภายใต้ชื่อของ Cloudera

ผลงานที่ผ่านมา

 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน