การเพิ่ม fonts ให้กับ Ubuntu

ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารหรือกราฟิกนั้น เราจะต้องใช้งาน font กันไม่มากก็น้อย ซึ่งในบางครั้ง font ที่มีมากับระบบนั้นก็ไม่ถูกใจ ดังนั้น การเพิ่ม font ให้กับ Ubuntu นั้น จึงเป็นคำตอบให้กับเราได้

วิธีเพิ่ม font เข้าไป วิธีที่ง่ายสุดก็คือ

ขั้นแรก สร้าง โฟลเดอร์ .fonts ใน home directory

จากนั้นก็ copy font ที่ต้องการไปยัง โฟลเดอร์ .font ที่สร้างไว้

เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถใช้ fonts นั้น ๆ ได้ แต่วิธีนี้จะใช้ font ที่นำเข้าไปได้เฉพาะ user นั้น ๆ

ถ้าต้องการให้ user อื่น ๆ ใช้งาน font นั้น ๆ ได้ด้วยจะต้อง copy ไปวางไว้ที่ /usr/share/fonts

ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้สิทธิ root ในการ copy ไฟล์ไป