เราใส่ใจในทุกรายละเอียด

บริษัทเอกชนรายแรกในประเทศที่ประกอบธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ


ก่อนที่จะมาเป็น "คลัสเตอร์คิท"

ทีมงานเริ่มแรกของเราพบกันที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทุกคนสนใจในงานสาขาเดียวกันคือ High Performance Computing (HPC) ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิด "ทีม" ที่ทำงานร่วมกัน ทั้งงานด้านการวิจัยและงานด้านอื่นๆ


ในอดีตเราอยู่ในทีมของศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางส่วนอยู่ที่ Asia Pacific Science & Technology Facility (APSTF) Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทซัน ไมโครซิสเต็มซ์ จำกัด ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับระบบคลัสเตอร์ และกริดคอมพิวติ้ง บนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของซัน ไมโครซิสเต็มส์


หลังจากนั้น ทางทีมได้ออกมาก่อตั้งบริษัท "คลัสเตอร์คิท" โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๐ โดยเป็นบริษัทคนไทยที่ทำธุรกิจบริการ ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษา ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ (Computer Cluster) บริษัทแรกในประเทศไทย


เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบ Load-balanced รวมถึงระบบลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ "คลัสเตอร์คิท" มีผลงานที่น่าภาคภูมิใจ คือ การที่ได้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุด 3 ระบบแรกของประเทศไทย


ในปี ๒๕๕๒ "คลัสเตอร์คิท" ได้ขยายบริการทางด้านการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น โดยเราได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ขึ้นในพื้นที่สำนักงานของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร พร้อมทั้งได้เพิ่มหลักสูตรอบรมทางด้านโอเพ่นซอร์สที่เรามีประสบการณ์มายาวนาน ทั้งในด้านระบบลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ และ ด้านการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ


เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย

เยี่ยมชมผลงานของเรา