ตารางเวลา

หลักสูตร : Hadoop Bootcamp

ชั่วโมงที่เรียน : 18 ชั่วโมง ( 3วัน )

ราคา : 10,700 บาท


วิธีการลงทะเบียน