ลงทะเบียน

หลักสูตร : OpenStack Administration

รุ่นที่ : 2

จำนวนชั่วโมงที่สอน : 18 ชั่วโมง

ราคา : 10,700 บาท

วันที่เรียน : 23/10/2013, 24/10/2013, 25/10/2013

กรุณากรอกข้อมูลตรงช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
*ถ้าท่านต้องการทำเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย กรุณาใส่ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานของท่านในฟอร์มด้วย และนำเอกสารมายื่นในวันอบรม
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 3 ท่าน
โปรโมชั่น
- รับส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 เดือน
- พิเศษสมาชิกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส รับส่วนลด 10%
-----------------------------------------------------------------
เลือกโปรโมชั่น
Description
English Name*
English Surname *
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
ตำบล / แขวง *
อำเภอ / เขต *
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
มือถือ
E-mail *
ต้องการใบเสนอราคาหรือไม่บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสนอราคาให้ท่านในวันทำการถัดไป
หมายเหตุ
โปรดแจ้ง หากท่านทานอาหารเจ มังสวิรัติ หรือฮาลาล
บุคคลทั่วไปหรือองค์กร บุคคล บริษัท/องค์กร